Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 44
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 56
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 53
13 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na na dostawę wyposażenia biurowego na potrzeby DDP przy ul.Karmelkowej 25 oraz DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu 13-Mar-2019 Odsłon: 84
13 MARCA 2019 - Przetarg Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego do przewozu klientów (osób niepełnosprawnych) na potrzeby DDP2 przy ul. Semaforowej 5, w MCUS we Wrocławiu (II postępowanie) 13-Mar-2019 Odsłon: 75
05 MARCA 2019 – Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 05-Mar-2019 Odsłon: 117
05 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 05-Mar-2019 Odsłon: 73
01 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higieny osobistej dla mieszkańców MCUS 01-Mar-2019 Odsłon: 173
01 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na usługę zakupu ON, płynów do spryskiwaczy, olejów sam. w syst. bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu karty paliwowej na terenie całego kraju dla pojazdu DDP przy ul Karmelkowej 25, w MCUS Wrocław-II p 01-Mar-2019 Odsłon: 81
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w 2019 roku. 28-Lut-2019 Odsłon: 83

Podkategorie