Numer wezwania 1/2024/BIP

Data wywieszenia 24.04.2024 r.

 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na nieustalenie uprawnionego do odbioru depozytu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu po zmarłej Kawałko Mariannie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 25.10.2024 r. z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informacji na temat depozytu udziela Dział Księgowości w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00. Nr tel.: 71 376 99 41; adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, pok. nr 158.

 

                                                                                                                                                                        Zatwierdził:

                                                                                                                                                                            Dyrektor Miejskiego Centrum

                                                                                                                                                                             Usług Socjalnych we Wrocławiu

                                                                                                                                                                          Patrycja Karpicz

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 kwiecień 2024 13:06 Konrad Karykowski