Informacja o ograniczeniach w wykonywaniu zadań w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

W związku ze stanem epidemii, trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) ogranicza się możliwość bezpośredniego załatwiania spraw w siedzibie MCUS lub na terenie jednostek pomocy społecznej funkcjonujących w ramach MCUS.


Załatwianie spraw pilnych i niezbędnych w jednostkach pomocy społecznej w MCUS realizowane jest w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyłączaniem obsługi przesyłek pocztowych oraz obsługi związanej
z realizacją usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających w niezbędnym zakresie.

Bezpośrednie załatwianie spraw pilnych i niezbędnych objętych wyłączeniem, o którym mowa powyżej od dnia 25 maja 2020 r. realizowane jest z ograniczeniem w zakresie dopuszczalnej liczby interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu MCUS.

Liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
z wyłączeniem pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Informacje w zakresie spraw ujętych poniżej można uzyskać kontaktując się
z sekretariatem MCUS, Zespołem Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej właściwego domu pomocy społecznej, Działem Zamówień Publicznych bądź właściwym Dziennym Domem Pomocy.

Lp.  Rodzaj sprawy  Możliwość kontaktu telefonicznego/mailowego 
 1.

 Uzyskanie informacji o świadczonych usługach - domy pomocy

społecznej i dzienne domy pomocy

 

Sekretariat,

Dzienne Domy Pomocy,

Zespół Pracy Socjalnej
i Terapii Zajęciowej
 2.  Wnoszenie skarg i wniosków  Sekretariat MCUS
 3.  Dostęp do informacji publicznej  Sekretariat MCUS
 4.

 Współdziałanie z rodzinami mieszkańców i ich opiekunami

prawnymi

 Zespół Pracy Socjalnej
i Terapii Zajęciowej
 5.  Prowadzenie postępowań w ramach udzielania zamówień publicznych
- kontakt z oferentami lub kontrahentami
 

Sekretariat MCUS,

Dział Zamówień Publicznych

Wykazy numerów telefonów dostępne są na stronie www.mcus.pl w zakładce Kontakt oraz BIP – Kontakt.
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować za pośrednictwem platformy e-PUAP,
lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub konkretny adres e-mail uzgodniony z pracownikiem prowadzącym sprawę.