Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  informuje, że dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji. Dzień był odpracowany 8 czerwca 2019 r. (sobota). 

Pragniemy zapewnić, że  opieka  nad mieszkańcami domów pomocy społecznej będzie realizowana całodobowo przez pracowników działów opiekuńczych. Jednocześnie informujemy, że 21 czerwca 2019 r. będą czynne Dzienne Domy Pomocy przy ul. Żeromskiego 37/1, ul. Komuny Paryskiej 11, ul. Kościuszki 67 oraz ul. Skwierzyńskiej 23/2.

Do kontaktu dostępne są telefony ogólne portierni w domach pomocy społecznej lub ww. komórek organizacyjnych. Numery telefonów dostępne są w zakładce Kontakt