Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, że studenci/słuchacze, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem badań naukowych, stanowiących element prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich z wykorzystaniem zasobów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie badań powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  • podanie w przedmiotowej sprawie skierowane do Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu,
  • zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające status studenta/słuchacza wraz z informacją o celu przeprowadzonych badań,

Dodatkowe informacje na temat przeprowadzenia badań naukowych można uzyskać u Pani Elżbiety Szumskiej pod numerem telefonu 71 376 99 16.

Podanie w przedmiotowej sprawie powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS), ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych na potrzeby MCUS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, kontroli przetwarzania danych oraz ich usunięcia ze zbioru”.