Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Staże
2015-10-25

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z organizatorem stażu.

Aby móc odbyć staż w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

- karta referencyjna (skierowanie z PUP Wrocław),
- życiorys,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się osobiście do Pani Aleksandry Woźniak- Kierownik Działu Kadr, ul. Mączna 3 54-131 Wrocław, pokój nr 168 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu 71/ 376 99 15.

Kandydaci do odbycia stażu zostają wyłonieni (po przeprowadzonej rozmowie) na podstawie posiadanych kwalifikacji i predyspozycji, z uwzględnieniem ilości miejsc stażowych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy Wrocław i zapotrzebowania komórek organizacyjnych MCUS.

Informujemy, że decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmuje Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”