BIP

Procedura przyjęcia do DPS
2009-07-28

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

 

RODZAJE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych prowadzi następujące domy:

 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8

 

KTO KIERUJE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,                  w dniu jej kierowania.

Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
w miejscu zamieszkania klienta.

Dla mieszkańców Miasta Wrocław właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6

53-611 Wrocław
tel. (071) 78-22-300 do 03 
fax (071) 78-22-405 

e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
 • oraz fakultatywnie osoby niewymienione powyżej

-       przy czym osoby i gmina (Miasto Wrocław) określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

 
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu; 
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej

-   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1 902 zł) osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

-  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1 542 zł) na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;   

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.  

 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: poniedziałek, 18 czerwiec 2018
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl