Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Praktyki
2015-10-25

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, że studenci którzy planują odbyć praktykę zawodową w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w celu uzyskania zgody na praktykę powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  • podanie,
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta wraz z informacją o praktykach,

Podanie o możliwość odbycia praktyki powinno zawierać następujące informacje:

  • liczbę godzin,
  • okres praktyki (liczbę tygodni / miesięcy) preferowany okres praktyki minimum 2 tygodnie,
  • miesiąc, w którym praktyka powinna się odbyć / rozpocząć (np. czerwiec) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
  • dane teleadresowe,
  • proponowane DPS (nie więcej niż 3), w których Praktykant chciałby odbyć praktykę,
  • uczelnię i kierunek.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 lub przesłać na adres mcus@mcus.pl

Informujemy, że decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę podejmuje Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać u Pani Elżbiety Szumskiej pod numerem telefonu: 71 376 99 16.

Studenci powinni kontaktować się z macierzystymi uczelniami, które będą pośredniczyć w kontaktach z Miejskim Centrum Usług Socjalnych.

Podanie o praktyki powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”

 

 

.