BIP

Opis projektu
2017-06-27

Opis projektu:

projekt ma na celu opracowanie nowego modelu wsparcia w oparciu o transfer rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego w zakresie pielęgnacji, opieki, profilaktyki schorzeń osób starszych. Nowy model wsparcia to produkt, który w części i w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Model wsparcia dotyczy rozszerzenia i poprawy jakości oferty usług w zakresie pielęgnacji, opieki i profilaktyki schorzeń charakterystycznych dla klientów DDP. Produktem projektu będzie model możliwy do wykorzystania przez podmioty prowadzące DDP na terenie Polski, zawierający szczegółowe instrukcje wdrożenia. Model będzie dotyczył zakresów: pielęgnacji (prelekcje edukacyjne, metody pielęgnacji osób starszych lub obarczonych schorzeniami, szkolenia z metod pielęgnacji dla pracowników DDP i dla rodzin klientów DDP, szkolenia pracowników DDP z edukowania rodzin klientów DDP w zakresie metod pielęgnacji osób starszych i sposobu komunikowania się z osobami starszymi), opieki (prelekcje edukacyjne, metody pracy z osobami starszymi lub obarczonymi schorzeniami, udzielanie wsparcia emocjonalnego klientowi i jego rodzinie, szkolenia z metod opieki dla pracowników DDP, szkolenia z metod opieki dla rodzin klientów DDP, szkolenia pracowników DDP z edukowania rodzin klientów DDP w zakresie metod opieki nad osobami starszymi i sposobu komunikowania się z nimi), profilaktyki schorzeń (popularyzowanie zachowań prozdrowotnych wśród klientów i ich rodzin, szkolenia prowadzone przez lekarzy geriatrów, psychiatrów). W opracowanym modelu znajdą się instrukcje, scenariusze szkoleń do wszystkich powyższych działań.

Współpraca ponadnarodowa przewiduje transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania na gruncie krajowym, zaczerpnięte od partnera ponadnarodowego. Ponadto nieodłącznym elementem tej współpracy na każdym etapie projektu jest wymiana informacji i doświadczeń z partnerem ponadnarodowym i będzie finansowana na zasadzie wzajemności.

 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Dzienne domy pomocy | Strona główna | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: poniedziałek, 22 styczeń 2018
Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl