BIP

Ogólne informacje
2009-08-11


"Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem."  Dante Alighieri


 

Istotą naszego działania - misją Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu - jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej lub dziennej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wrocławia, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie,
a rodzina lub inne osoby nie mogą udzielić im wsparcia. 

Chcemy przywracać ludziom nadzieję, aby osoby niesamodzielne, wymagajace pomocy innych osób,  bez względu na okoliczności miały poczucie oparcia w drugim człowieku.

Usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagajace są realizowane rzecz osób, które uzyskały pomoc w formie określonych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej (na podsatwie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).


Zapewniamy opiekę oraz inne potrzeby bytowe osobom mieszkającym w czterech domach pomocy społecznej we Wrocławiu, a także zapewniamy usługi osobom korzystającym z czterech dziennych domów pomocy społecznej we Wrocławiu.

Dyrektor – Janusz Nałęcki

Zastępca dyrektora - Patrycja Karpicz


Sekretariat Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

54-131 Wrocław
ul. Mączna 3

tel. 071/ 376-99-00
fax 071/ 376-99-05
e-mail: mcus@mcus.pl

Godziny urzędowania - od 7.30 -15.30.

 

UWAGA:

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę Elektronicznego Urzędu Podawczego (link po lewej stronie)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Niezależnie od korespondencji tradycyjnej, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu odpowiada na korespondencję złożoną w formie poczty elektronicznej na adres mcus@mcus.pl pod warunkiem, że spełnia ona wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 23,) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.


Dyrektor przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie

a w każdą środę w godzinach od 8.00 do 16.30 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie. 


Statut Miejskiego Centrum Usług Socjalnych - plik PDF

Regulamin Miejskiego Centrum Usług Socjalnych - plik PDF

Schemat org. Miejskiego Centrum Usług Socjalnych - plik PDF


Instrukcja w sprawie przyjmowania ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w MCUS - plik PDF

  Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: poniedziałek, 18 czerwiec 2018
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl