Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Oferta programowa dla ZDDP
2014-10-06

OFERTA PROGRAMOWA

W  ZESPOLE DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie dzienne dps otrzymały: „Certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom” nadawany przez Wrocławskie Centrum Seniora

GODZINY OTWARCIA:

Dzienny DPS przy ul. Kościuszki 67, Dzienny DPS  przy ul. Komuny Paryskiej 11 i Dzienny DPS  przy ul. Skwierzyńskiej 23/2 czynne są  od godz. 7.30 do  godz. 15.30,

Dzienny DPS przy ul. Żeromskiego 37/1 czynny jest. od godz.  6.30 do godz. 17.30.

Dzienne dps czynne są 11 miesięcy w roku  (1 miesiąc przerwy remontowej w okresie wakacyjnym, dzienne dps nieczynne są zamiennie, - klienci maja zapewnione miejsca w dziennych dps w tym czasie otwartych ).

Bezpieczeństwo żywienia: dzienne dps posiadają certyfikat bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wprowadzony system HACCP gwarantujący Dobre Praktyki Higieniczne

 OFERTA PROGRAMOWA DLA ZDDPS

 1. Zapewnienie opieki dziennej osobom częściowo niesamodzielnym, zwłaszcza osobom w wieku starszym, samotnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,
 2. Zapewnienie gorącego posiłku (obiad dwudaniowy, kompot)..
 3. Działania terapeutyczno-opiekuńcze wspomagające sprawność psychofizyczną, aktywizację klientów i integrację ze środowiskiem lokalnym, oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych i spotkaniach edukacyjnych , a w szczególności:.
 • spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe (2 x w miesiącu)
 • prelekcje edukacyjno-informacyjne – spotkania dotyczące zagadnień związanych z tematyką społeczną, zdrowotną, bezpieczeństwa (współpraca ze specjalistami i instytucjami)
 • integracja środowiskowa – współpraca z lokalnymi organizacjami oraz  instytucjami
 • integracja ze środowiskiem klientów MCUS i mieszkańców domów pomocy społecznej w MCUS – (udział w sportowych i plenerowych imprezach – korzystanie z oferty otwartych imprez organizowanych na bazie MCUS)
 • integracja międzypokoleniowa (współpraca z lokalnymi placówkami oświaty)
 • gimnastyka dla Seniora,
 • muzykoterapia,
 • terapia manualna,
 • wspólnie organizowane wycieczki/ spacery,
 • występy zespołów muzycznych i kabaretów,
 • gry towarzyskie,
 • zabawy okolicznościowe,
 • okolicznościowe występy dzieci i młodzieży,
 • wspólnie organizowane wyjścia do instytucji kulturalno- oświatowych na terenie Wrocławia,
 • prelekcje edukacyjno- informacyjne.