Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
KWIECIEŃ 2018 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej
2018-05-25

09.04. Nawyki, cele i pragnienia– warsztaty kompetencyjne  w ramach Projektu ”Wrocław Miastem @ktywnych”. Tym razem było to spotkanie, które pozwoliło mieszkańcom w najprostszy sposób zapoznać się z wybranymi zagadnieniami związanymi z  uświadomieniem sobie własnych czynności automatycznych, nawykowych, pragnień i celów.

12.04. Powróćmy jak za dawnych lat- pogadanka z ilustracją muzyczną przygotowaną i prowadzoną przez mieszkańca, byłego solistę Operetki Wrocławskiej. Mieszkaniec wspomnienia z okresu swojej pracy artystycznej poparł  nagraniami z lat międzywojennych.

16.04. Warsztaty Kompetencyjne „Świadomość emocji i odczuć ” Projekt ”Wrocław Miastem @ktywnych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na kolejnym spotkaniu warsztatowym panie zajęły się rozszerzeniem pojęcia świadomości własnych  emocji. Mieszkańcy mogli wspólnie przywołać nazwy znanych im emocji, nastrojów i uczuć w powiązaniu z różnymi sytuacjami życiowymi, których doświadczyli.

18 i 25.04. DOGOTERAPIAkolejne cykliczne zajęcia, w których mieszkańcy chętnie biorą udział. Dużą grupą mogli pobawić się z ulubionymi pieskami i posłuchać opowieści treserów. Dzięki tym zajęciom, w trakcie radosnej zabawy mieszkańcy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, uczą się jak wydawać polecenia i także przełamują swoje własne lęki.

23.04. Warsztaty Kompetencyjne „Świadomość  stresu ” - Projekt ”Wrocław Miastem @ktywnych”. To spotkanie pozwoliło mieszkańcom dłużej  zająć się pojęciem stresu. Przywołać sytuacje, miejsca w ciele gdzie i jak jest odczuwalny oraz jak możemy go łagodzić.

23.04. ARTETERAPIA z woluntariuszami Gimnazjum 40 im. Noblistów Polskich i Szkoły Podstawowej nr 15. Mieszkańcy w towarzystwie młodzieży wykonywali  barwne wyklejanki, kolorowanki o tematyce wiosennej. Zabawa była doskonała i dostarczyła mieszkańcom wiele pozytywnej energii.